Secure Client for exposing TLS (aka SSL) secured services as plain-text connections locally. Also ideal for multiplexing a single port with multiple protocols using SNI. https://webinstall.dev/sclient
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

3 rader
53 B

module git.rootprojects.org/root/sclient.go
go 1.12