Secure Client for exposing TLS (aka SSL) secured services as plain-text connections locally. Also ideal for multiplexing a single port with multiple protocols using SNI. https://webinstall.dev/sclient
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

3 wiersze
53 B

module git.rootprojects.org/root/sclient.go
go 1.12