Secure Client for exposing TLS (aka SSL) secured services as plain-text connections locally. Also ideal for multiplexing a single port with multiple protocols using SNI. https://webinstall.dev/sclient
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 

3 regels
53 B

module git.rootprojects.org/root/sclient.go
go 1.12