Secure Client for exposing TLS (aka SSL) secured services as plain-text connections locally. Also ideal for multiplexing a single port with multiple protocols using SNI. https://webinstall.dev/sclient
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 

3 satır
53 B

module git.rootprojects.org/root/sclient.go
go 1.12