A cross-platform service manager
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

44 lines
1.5KB

 1. #GOOS=windows GOARCH=amd64 go install
 2. #go tool dist list
 3. # TODO move this into tools/build.go
 4. export CGO_ENABLED=0
 5. exe=serviceman
 6. gocmd=.
 7. echo ""
 8. go generate -mod=vendor ./...
 9. echo ""
 10. echo "Windows amd64"
 11. GOOS=windows GOARCH=amd64 go build -mod=vendor -o dist/windows/amd64/${exe}.exe -ldflags "-H=windowsgui" $gocmd
 12. GOOS=windows GOARCH=amd64 go build -mod=vendor -o dist/windows/amd64/${exe}.debug.exe
 13. echo "Windows 386"
 14. GOOS=windows GOARCH=386 go build -mod=vendor -o dist/windows/386/${exe}.exe -ldflags "-H=windowsgui" $gocmd
 15. GOOS=windows GOARCH=386 go build -mod=vendor -o dist/windows/386/${exe}.debug.exe
 16. echo ""
 17. echo "Darwin (macOS) amd64"
 18. GOOS=darwin GOARCH=amd64 go build -mod=vendor -o dist/darwin/amd64/${exe} $gocmd
 19. echo ""
 20. echo "Linux amd64"
 21. GOOS=linux GOARCH=amd64 go build -mod=vendor -o dist/linux/amd64/${exe} $gocmd
 22. echo "Linux 386"
 23. GOOS=linux GOARCH=386 go build -mod=vendor -o dist/linux/386/${exe} $gocmd
 24. echo ""
 25. echo "RPi 4 (64-bit) ARMv8"
 26. GOOS=linux GOARCH=arm64 go build -mod=vendor -o dist/linux/armv8/${exe} $gocmd
 27. echo "RPi 3 B+ ARMv7"
 28. GOOS=linux GOARCH=arm GOARM=7 go build -mod=vendor -o dist/linux/armv7/${exe} $gocmd
 29. echo "ARMv6"
 30. GOOS=linux GOARCH=arm GOARM=6 go build -mod=vendor -o dist/linux/armv6/${exe} $gocmd
 31. echo "RPi Zero ARMv5"
 32. GOOS=linux GOARCH=arm GOARM=5 go build -mod=vendor -o dist/linux/armv5/${exe} $gocmd
 33. echo ""
 34. #rsync -av ./dist/ ubuntu@rootprojects.org:/srv/www/rootprojects.org/serviceman/dist/
 35. # https://rootprojects.org/serviceman/dist/windows/amd64/serviceman.exe