Secure Client for exposing TLS (aka SSL) secured services as plain-text connections locally. Also ideal for multiplexing a single port with multiple protocols using SNI. https://webinstall.dev/sclient
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 

4 lines
36 B

/sclient
/cmd/sclient/sclient
dist