1 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
AJ ONeal 66f2d41c6b -q => -s (to be curl-like), make staticcheck happy pirms 4 mēnešiem