Преглед на файлове

update -servername => --servername

tags/v1.2.1
AJ ONeal преди 1 година
родител
ревизия
8042bcf41c
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      README.md

+ 2
- 2
README.md Целия файл

@@ -117,9 +117,9 @@ printf "GET / HTTP/1.1\r\nHost: telebit.cloud\r\n\r\n" | sclient telebit.cloud:4
Testing for security vulnerabilities on the remote:

```bash
sclient -servername "Robert'); DROP TABLE Students;" example.com localhost:3000
sclient --servername "Robert'); DROP TABLE Students;" -k example.com localhost:3000
```

```bash
sclient -servername "../../../.hidden/private.txt" example.com localhost:3000
sclient --servername "../../../.hidden/private.txt" -k example.com localhost:3000
```

Зареждане…
Отказ
Запис