How to use a code signing certificate for Windows 10 so that the UAC prompts don't show warnings.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Josh Mudge babd06d2d6 Use Windows 10 SDK instead of Virtual Studio. 4 lat temu
All Use Windows 10 SDK instead of Virtual Studio. 4 lat temu
.gitignore Latest Docs 4 lat temu