Root on GIT

Login with Github or
Register a new account to contribute.

Code with us!

We value Ownership, Privacy, and Convenience.

We're making software and devices that keep you in control, without sacrificing convenience.

Consulting & Business Support

We're focused on IoT, On-Prem, and Edge-Cloud.

If you're interested in best-in-class Security paired with best-in-class User Experience, that's what we do. Contact us.

Lättviktig

Gitea har låga minimum-krav och kan köras på en billig Rasperry Pi. Spara på din maskins kraft!

Öppen källkod

Hämta code.gitea.io/gitea! Gå med oss genom att bidra för att göra projektet ännu bättre. Var inte blyg för att bli en medarbetare!