Root on GIT

Login with Github or
Register a new account to contribute.

Code with us!

We value Ownership, Privacy, and Convenience.

We're making software and devices that keep you in control, without sacrificing convenience.

Consulting & Business Support

We're focused on IoT, On-Prem, and Edge-Cloud.

If you're interested in best-in-class Security paired with best-in-class User Experience, that's what we do. Contact us.

Niskie wymagania

Gitea ma niskie minimalne wymagania i może działać na niedrogim Raspberry Pi. Oszczędzaj energię swojego komputera!

Otwarte źródło

Pobierz na code.gitea.io/gitea! Dołącz do nas dzięki swojemu wkładowi, aby uczynić ten projekt jeszcze lepszym. Nie wstydź się zostać współtwórcą!